Z głową w lodówce

Pułapki obrazu siebie. Pomiędzy akceptacją a niezadowoleniem.

Obraz siebie jest niezmiernie wpływowy i potrafi „zafarbować” nasze myśli, uczucia i zachowania. Ten artykuł to osobista refleksja na temat obrazu siebie, pułapek, w jakie można wpaść, oraz tego, jak moja własna historia stała się katalizatorem do rozważań na ten temat.

Temat obrazu siebie i jego wpływu na nasze życie jest niezwykle rozbudowany i złożony. W tym artykule skupiam się na kluczowych dla mnie aspektach tego zagadnienia, aby dostarczyć wartościową perspektywę obrazu siebie, swoich emocji i zdrowego rozwoju. Nie chciałam przytłaczać was nadmiarem informacji, ale skupić się na istotnych aspektach tego fascynującego zagadnienia.

Czym jest obraz siebie?

Obraz siebie, nazywany także poczuciem własnej wartości, to kompleksowa percepcja i ocena siebie. Jest to mentalne wyobrażenie, które obejmuje nasze przekonania, emocje i przekonania dotyczące tego, kim jesteśmy. Ten obraz kształtuje nasze myśli, uczucia i zachowania, wpływając na to, jak odbieramy siebie i jak się zachowujemy w różnych sytuacjach. Tworzy się w wyniku wielu czynników, w tym naszych doświadczeń życiowych, interakcji społecznych, kultury i naszych własnych samoocen. Obraz siebie może być zarówno pozytywny, co przyczynia się do większej pewności siebie i samodzielności, jak i negatywny, co może prowadzić do niepokoju, niezadowolenia z siebie i problemów emocjonalnych. Nasza samoocena i obraz siebie są dynamiczne i mogą zmieniać się w miarę jak, dojrzewamy i doświadczamy różnych wydarzeń życiowych.

Natomiast obraz swojego ciała to szczególny aspekt ogólnego obrazu siebie. Obejmuje to percepcję i ocenę wyglądu fizycznego własnego ciała. Jest to mentalne wyobrażenie, które kształtuje nasze myśli i emocje związane z naszym ciałem. Obraz swojego ciała może być zarówno pozytywny, co oznacza, że jesteśmy zadowoleni z naszego wyglądu i komfortowi w swojej skórze, jak i negatywny, co może prowadzić do niezadowolenia z wyglądu, niepokoju o sylwetkę lub nawet do zaburzeń odżywiania.

To, jak oceniamy swoje ciało, może być wynikiem wpływu życia w kulturze diet, kultury masowej, mediów, „standardów piękna” wyznaczanych przez kulturę oraz nasze osobiste doświadczenia. Obraz swojego ciała ma istotny wpływ na nasze zachowania, takie jak nawyki żywieniowe, aktywność fizyczna oraz sposób, w jaki się ubieramy. Jego kształtowanie i zmiana, chociaż może być procesem wymagającym, to świadomość i umiejętności emocjonalne pozwolą nam na to, by nadać mu pozytywny kierunek.

Obraz siebie jest bardziej złożony i wpływowy niż tylko subiektywna iluzja. Chodzi o to, że obraz siebie nie jest jedynie tym, jak widzimy siebie w lustrze, ale to także nasze przekonania, emocje i sposób, w jaki odbieramy siebie oraz jak te czynniki wpływają na nasze zachowania i decyzje. Jest to bardziej niż tylko powierzchowna percepcja – to coś, co kształtuje naszą samoocenę, nasze wybory życiowe i wpływa na nasze doświadczenia emocjonalne. Nie tylko kształtuje on nasze wybory i zachowania, ale także wpływa na to, w jaki sposób odbieramy i przetwarzamy emocje. Nasz układ nerwowy, będąc niezwykle wyrafinowanym mechanizmem, ma zdolność do chronienia nas przed cierpieniem psychicznym. To zdolność, która w równie zaskakujący, co fascynujący sposób, kształtuje naszą percepcję samej siebie.

Przykładem może być sytuacja, w której osoba o pozytywnym obrazie swojego ciała podejmuje niewspierające nawyki żywieniowe. Z jednej strony, wydaje się to absurdalne, ponieważ te nawyki mogą prowadzić do dramatycznego pogorszenia zdrowia fizycznego. Jednak z drugiej strony, nasz układ nerwowy działa jak niezawodny stróż (może czasem nadaktywny), dbając o naszą równowagę psychiczną. W tym przypadku osoba ta może unikać uczucia winy lub niezadowolenia z wyglądu dzięki swojemu silnemu pozytywnemu obrazowi ciała. To przykład, jak nasz stan emocjonalny wpływa na nasze zachowania, nawet jeśli są one niewspierające, i jak nasz układ nerwowy stara się utrzymać naszą równowagę psychiczną.

W innej sytuacji, kiedy osoba o negatywnym obrazie swojego ciała podjęłaby te same niezdrowe nawyki żywieniowe, mogłoby to wywołać poczucie winy i prowadzić do jeszcze bardziej destrukcyjnych zachowań, takich jak objadanie się. To ilustruje, jak nasze emocje i obraz siebie są ze sobą splecione i jak reagujemy na nasze wybory żywieniowe może być zdecydowanie bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.

To pokazuje też, że nasza zdolność do przeżywania emocji i radzenia sobie z nimi zdaje się równie istotną, jak nasze zdrowie fizyczne. Stany emocjonalne wpływają na stan fizyczny ciała, a ten na stan psychiczny. Mogą się wzajemnie „naprawiać” lub „psuć”, tworząc skomplikowaną sieć wzajemnych relacji i powiązań.

Dlatego pierwszym i kluczowym krokiem w podróży ku lepszemu zrozumieniu  siebie i swojego ciała jest rozwinięcie świadomości emocji. To nasza zdolność do rozumienia, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami pełni istotną funkcję w kształtowaniu naszego obrazu siebie oraz wpływa na to, jak podejmujemy decyzje dotyczące naszego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Fot. Canva

Pułapka pozytywnego obrazu samej siebie. Czy jest możliwa i kiedy?

Przez większość mojego życia miałam szczupły obraz swojego ciała i sylwetki. To było moje rzeczywiste „ja” w oczach innych i samej siebie. Jednak, gdy z biegiem lat moje ciało zaczęło się zmieniać, ten obraz pozostawał jakby niewzruszony. Okazuje się, że faktycznie swój obraz samej siebie wpisał się mocno w struktury mózgu i okazał się pułapką. Dlaczego? Ponieważ nie zmieniałam swoich zachowań żywieniowych ani przekonań z nim związanych.

Akceptacja, wartość i szacunek.

Dopiero gdy po długim czasie zaczęłam akceptować nową rzeczywistość, otworzyły się drzwi do zmiany. To akceptacja tego, że jestem w pewnym punkcie na mojej drodze, który wymaga uwagi i troski, była pierwszym krokiem w kierunku zdrowszych nawyków żywieniowych.

Podsumowanie

Pułapka obrazu samej siebie jest wyzwaniem, ale nie ma jednej drogi. Najważniejsze jest rozwijanie i aktualizowanie elastycznego obrazu siebie, który potrafi dostosowywać się do zmian w życiu. Jednak pamiętajmy, że nie ma w nim miejsca na poczucie winy, gdy eksplorujemy tę podróż i staramy się znaleźć balans pomiędzy akceptacją a rozwojem. Szacunek do siebie jest niezależny od wyglądu. Nasza wartość jako ludzi tkwi w naszych uczynkach, relacjach i sposobie, w jaki przyczyniamy się do świata, a nie w wyglądzie.
Warto zaznaczyć, że obraz samej siebie, w tym obraz swojego ciała, może być złożonym i dynamicznym procesem. Wpływa na nasze myśli, uczucia i zachowania, co pokazuje, jak silny jest związek między tym, jak się postrzegamy, a naszymi wyborami żywieniowymi i życiowymi. Mój przypadek podkreśla wagę elastyczności w obrazie samej siebie oraz znaczenie akceptacji i szacunku do siebie niezależnie od wyglądu.

Moja lekcja, którą wyniosłam ze swojego doświadczenia i wiedzy, którą zdobywam, jest następująca:

Zanim przystąpimy do zmian w diecie, warto zatrzymać się na chwilę, by zgłębić naszą wewnętrzną wiedzę o sobie, zrozumieć rolę emocji, nawyków i naszego układu nerwowego. To właśnie ta świadomość będzie naszym najcenniejszym przewodnikiem w drodze do zdrowszego życia, lepszych relacji z jedzeniem i głębszej harmonii ze sobą.

Jeśli jesteś kobietą, która chce poradzić sobie z przeciwnościami w zmianie nawyków  i zadbaniu o dietę zapraszam do pobrania darmowego e-booka 5 kroków do jedzenia z głową. Pobierając e-book zapisujesz się do newslettera po więcej regularnych treści i informacji o nowych wpisach na blogu.

O mnie

Twórczyni  idei Z głową w lodówce i  godzenia ciała z głową oraz autorskiego programu mentoringowego dla kobiet „Przywracanie równowagi na talerzu”.

Inne artykuły

Pobierz bezpłatny eBook

5 kroków do jedzenia z głową!